ประชุมคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนฯ

วันศุกร์ ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.

พระศรีธรรมภาณี, ดร. ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริหาร กรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ฝ่ายมหาวิทยาลัย ประธานกรรมการคณะกรรมการกำหนดเกณ์การเลือกบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เป็นประธานพิธี งานประชุมคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์การเลือกบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ครั้งที่  ๑/๒๕๖๕ โดยประชุมผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

นำเสนอรายงานโดย พระมหาสาธิต สาธิโต, ดร. ผู้อำนวยการกองกลาง กรรมการและเลขานุการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกรรมการกำหนดเกณฑ์การเลือกบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สาระสำคัญในการประชุมเพื่อหาแนวทางการกำหนดเกณฑ์การเลือกบริษัทจัดการกองทุนฯ เพื่อความเป็นธรรมแก่บริษัทจัดการกองทุนที่นำเสนอการบริหารงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

ประมวลภาพการประชุม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *