กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ได้มอบเช็คให้ผู้รับผลประโยชน์ของสมาชิกกองทุนฯ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
ได้มอบเช็คให้ผู้รับผลประโยชน์ของสมาชิกกองทุนฯ

พระครูโสภณธรรมาภิมณฑ์ (วิรัติ) โสภณสีโล(ฝอยจันทร์) สังกัดวิทยาเขตสุรินทร์

         วันเสาร์ที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ พระมหาสาธิต สาธิโต,ดร. ผู้อำนวยการกองกลาง กรรมการและเลขานการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ได้มอบเช็คให้ผู้รับผลประโยชน์ของสมาชิกกองทุนฯ พระครูโสภณธรรมาภิมณฑ์ (วิรัติ) โสภณสีโล(ฝอยจันทร์) สังกัดวิทยาเขตสุรินทร์ ได้สิ้นสุดสมาชิกภาพจากการเป็นสมาชิกกองทุนฯ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ กรณีเสียชีวิต ได้ระบุผู้รับผลประโยชน์ รวมจำนวน ๒ คนดังนี้
๑. นายหิน ฝอยจันทร์
๒. นายพรเลิศ โล้วมั่นคง
เป็นผู้รับผลประโยชน์เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ตามข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐.๑

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *