สิทธิพิเศษสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

MCU Provident Fund Privilege

สิทธิพิเศษกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

+ เหมือนได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้นจากเงินสมทบที่นายจ้างจ่ายให้

+ เป็นสวัสดิการเงินได้ที่เพิ่มขึ้นเมื่อออกจากงานหรือเกษียณอายุการปฏิบัติงาน

+ เป็นหลักประกันแก่ครอบครัวกรณีสมาชิกทุพพลภาพหรือเสียชีวิต

+ เป็นโอกาสออมเงินเพื่อตนเองและครอบครัวเพิ่มขึ้น

+ เงินออมอยู่ภายใต้การบริหารของมืออาชีพ

+ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

One Comment

  1. สอบถาม ต้องการแก้ไขผู้รับผลประโชยน์ ดำเนินการอย่างไร ครับ ครั้งแรก จำไม่ได้ว่ามีใครบ้างเป็นผู้รับผลประโชยน์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *