แนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการฯ ฝ่ายสมาชิก หมายเลข ๖

กำหนดเลือกตั้งออนไลน์ ในวันจันทร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น.

ตำแหน่งวิชาการ   รองศาสตราจารย์
สถานที่ติดต่อที่ทำงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
วัดศรีโคมคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ที่อยู่ปัจจุบัน ตำบลท่าวังทอง  อำเภอเมือง   จังหวัดพะเยา
ประวัติการศึกษา – ปริญญาตรี มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาเขตเชียงใหม่
– ปริญญาโท University of Delhi , Master of Arts
– ปริญญาเอก Magadh University , Ph.D.
ประวัติการทำงาน – ตุลาคม ๒๕๔๖ เป็นหัวหน้าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
– ตุลาคม ๒๕๕๐ เป็นหัวหน้าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
– มิถุนายน ๒๕๕๐ เป็นเลขาศูนย์บัณฑิตศึกษา วข.พะเยา
– กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
: เป็นคณะกรรมการวิทยาลัยสงฆ์
: เป็นคณะกรรมการสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
: เป็นคณะกรรมการประจำวิทยาเขต
: เป็นคณะกรรมการสภาวิทยาเขตพะเยา
: ภาระงานพิเศษที่ได้รับมอบหมายจากรองอธิการบดีวิทยาเขตพะเยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *