แนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการฯ ฝ่ายสมาชิก หมายเลข ๔

กำหนดเลือกตั้งออนไลน์ ในวันจันทร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น.

ที่อยู่ปัจจุบัน ต.พิมลราช  อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี
ประวัติการศึกษา
 • พ.ศ.๒๕๒๗  สอบนักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดไร่ขิง สามพราน นครปฐม
 • พ.ศ. ๒๕๔๒ สอบได้เปรียญธรรม ๗ ประโยค  สำนักเรียนวัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ.๒๕๔๔ สำเร็จพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๔๖ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ
 • พ.ศ.๒๕๕๒ สำเร็จพุทธศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๑ คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 • พ.ศ.๒๕๕๙  สำเร็จการศึกษาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ประวัติการทำงาน
 • พ.ศ.๒๕๔๓   เป็นบัณฑิตทดลองปฏิบัติงานกองทะเบียนและวัดผล
 • พ.ศ.๒๕๔๔ – ๔๕  เป็นลูกจ้างชั่วคราวประจำกองทะเบียนและวัดผล
 • พ.ศ. ๒๕๔๖   บรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าประจำกองทะเบียนและวัดผล
 • พ.ศ. ๒๕๕๕   เป็นรองผู้อำนวยการกองทะเบียนและวัดผล
 • พ.ศ. ๒๕๕๖   เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล
 • พ.ศ.๒๕๕๙-๖๒ เป็นรองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล ตามวาระสมัยที่ ๑
 • พ.ศ.๒๕๖๓ – ปัจจุบัน  เป็นรองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล ตามวาระสมัยที่ ๒
 • คณะกรรมการพัฒนาระบบโปรแกรมทะเบียนนิสิต
 • คณะกรรมการสอบเข้านิสิตใหม่(ส่วนกลาง)
 • คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ดำเนินการสอบประจำภาค(ส่วนกลาง)
 • รองประธานคณะกรรมการฝ่ายปริญญาบัตร
 • กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและวัดผล

*ข้อมูลเพิ่มเติม : https://reg.mcu.ac.th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *