ประชุมจับฉลากหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนฯ ฝ่ายสมาชิก

วันพุธที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ได้จัดประชุมจับฉลากหมายเลขผู้ลงรับสมัครเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายสมาชิก ปี ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM โดย พระครูโสภณพุทธิศาสตร์, ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ กรรมการกองทุนฯ ฝ่ายมหาวิทยาลัย เป็นประธาน

รายชื่อผู้ลงรับสมัครเลือกตั้ง จับฉลากได้หมายเลข ดังนี้
๑. ผศ.ดร. ปัญญา คล้ายเดช หมายเลข ๑
๒. ดร.จเด็ด โพธิ์ศรีทอง หมายเลข ๔
๓. ดร.ศุภณัฐ เจริญสุข หมายเลข ๒
๔. นางมาลีรัตน์ พัฒนตั้งสกุล หมายเลข ๕
๕. รศ.ดร.วันชัย พลเมืองดี หมายเลข ๖
๖. ผศ.ดร. ยุทธนา ปราณีต หมายเลข ๓

กำหนดการเลือกตั้งออนไลน์ ในวันจันทร์ที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ขั้นตอนการเลือกตั้งจะแจ้งและประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *