ประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

ประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ในวันอังคารที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom

โดยพระมหาสาธิต สาธิโต, ดร. ผู้อำนวยการกองกลาง กรรมการและเลขานุการกองทุน เป็นผู้กล่าวนำเสนอรายงานการประชุม และตัวแทนจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด รายงานสถานะกองทุน และผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *