การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

ในวันอังคารที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีออนไลน์ โดย พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เป็นประธาน

มีกรรมการและสมาชิกเข้าร่วมประชุม 214 รูป/คน

ปัจจุบันกองทุนฯ มีสมาชิกที่เป็นบุคลากร ลูกจ้างมหาวิทยาลัย และพนักงานวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ รวม 868 รูปหรือคน มูลค่าทรัพย์สินรวมกว่าสี่ร้อยสิบล้านบาท

การจัดประชุม เป็นไปตามข้อบังคับของกองทุน สร้างความตระหนักถึงการออมเงินเพื่อการเกษียณ อีกทั้งเปิดโอกาสให้สมาชิกซักถามเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของสมาชิก

การนี้ผู้แทน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด นำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุน และเสริมความรู้เรื่องการบริหารจัดการและการลงทุน ประโยชน์ของการออมเงินเพื่อนำไปใช้หลังเกษียณอายุการทำงาน ผลตอบแทนที่สมาชิกจะได้รับ กฎเกณฑ์ การลดหย่อนภาษี การบริการผ่านโมบายแอพลิเคชัน

ผลประกอบการที่สำคัญ คือ

  • นโยบายการลงทุน ในสินทรัพย์ปลอดภัย ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยผลประกอบการไม่มีปีใดที่ติดลบ
  • ผลตอบแทนสะสมปี 63 เพิ่มขึ้น 1.81 % และ YTD ปี 64 เพิ่มขึ้น 0.43 %
  • ผลการดำเนินงานสะสม 14 ปี (2550-2564) เพิ่มขึ้น 46%
          จากนั้นผู้แทน บริษัทสอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด นำเสนอข้อมูลการตรวจสอบงบการเงิน ปี พ.ศ 2563 ที่ประชุมมีมติรับรองผลการตรวจสอบ ตามที่เสนอ
          ช่วงท้าย ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้สมาชิก ถาม-ตอบ ข้อสงสัย และรับฟังข้อเสนอแนะจากสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทั่วประเทศ
          ภาพบรรยากาศการประชุม
พระมหาสาธิต สาธิโต, ดร. เลขานุการกองทุนฯ กล่าวรายงาน
สมาชิกที่เข้าร่วมประชุม
*แหล่งข่าว : แฟนเพจ กองสื่อสารองค์กร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *