มอบเช็คให้ผู้รับผลประโยชน์ของสมาชิกกองทุนฯ นายเอกชัย บุญเพ็ชร

วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. พระมหาสาธิต สาธิโต, ดร. ผู้อำนวยการกองกลาง กรรมการและเลขานุการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ได้มอบเช็คให้ผู้รับผลประโยชน์ของสมาชิกกองทุนฯ นายเอกชัย บุญเพ็ชร สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้สิ้นสุดสมาชิกภาพจากการเป็นสมาชิกกองทุนฯ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรณีเสียชีวิต

ผู้รับผลประโยชน์ ๓ รายประกอบด้วย

๑.นายวาสนา บุญเพ็ชร
๒.นางมยุรีย์ บุญเพ็ชร
๓.นายมติมนต์ บุญเพ็ชร

รับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ตามข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐.๑

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *