มอบเช็คให้ผู้รับผลประโยชน์ของสมาชิกกองทุนฯ นายประสพฤกษ์ รัตนยงค์

 

วันพุธที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระมหาสาธิต สาธิโต ผู้อำนวยการกองกลาง กรรมการและเลขานุการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ได้มอบเช็คให้ผู้รับผลประโยชน์ของสมาชิกกองทุนฯ นายประสพฤกษ์ รัตนยงค์ สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ได้สิ้นสุดสมาชิกภาพจากการเป็นสมาชิกกองทุนฯ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรณีเสียชีวิต

นางสาวชุติมา นาคประสิทธิ์ เป็นผู้รับผลประโยชน์จากเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ตามข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐.๑

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *