การลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ

การลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ

ให้ท่านลงทะเบียนตามส่วนงานที่ท่านสังกัด ดังต่อไปนี้

(1). ลงทะเบียนกรรมการกองทุนฯ

(2). ลงทะเบียน บลจ. กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)

(3). ลงทะเบียนสมาชิกกองทุนฯ ส่วนกลาง

(4). ลงทะเบียนสมาชิกกองทุนฯ วิทยาเขต วิทยาลัย

(5). ลงทะเบียนสมาชิกกองทุนฯ มหาจุฬาบรรณาคาร/ อาคาร ๙๒ ปี ปัญญานันทะ/ มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

👉เริ่มให้ลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

👉ในการเข้าร่วมประชุมออนไลน์ให้ท่านลงทะเบียนด้วยชื่อ ฉายา/นามสกุล (ภาษาไทย)

👉ในการเข้าร่วมประชุมให้ท่านปิดไมค์ และปิดวีดีโอ

👉ในกรณีที่มีคำถามให้ท่านเปิดไมค์ และปิดไมค์เมื่อจบคำถาม

ขอบคุณค่ะ
ฝ่ายเลขานุการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ

โทร. 035-248000 ต่อ 8376

โทร. 082-4444156

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *