กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ มอบทุนให้แก่ผู้รับผลประโยชน์

วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.

พระครูศรีจริยบัณฑิต, ดร. ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ มอบเช็คให้ผู้รับผลประโยชน์ของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ นายบุญส่ง สุวรรณรินทร์  ณ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๔ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายบุญส่ง สุวรรณรินทร์ สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ วิทยาเขตหนองคาย รหัสสมาชิก ๖๑๑๘๐๐๐๐๒๐๐๓ ได้สิ้นสุดสมาชิกภาพจากการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ กรณีเสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ผู้รับผลประโยชน์เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ตามข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐.๑  จำนวน ๒ คน ดังนี้

  • นายรังสรรค์ สุวรรณรินทร์
  • นางสาวบุญญารัตน์ สุวรรณรินทร์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *